Društvo vsako leto organizira številne pohode in izlete ter kolesarske ture. Društvo aktivno, na različne načine, sodeluje pri občinskih prireditvah (Semiška ohcet, občinski praznik, Praznovanje jeseni…), organizira čistilne in druge delovne akcije, ter skrbi za urejenost planinskih poti na območju občine Semič (Trdinova pot, Evropska pešpot E7…). Mlade pripravlja in vodi na tekmovanja »Mladina in gore« in tekmovanja v orientaciji. Zaradi raznolikosti področij delovanja društva, delujejo v društvu 4 odseki in sicer:

 • Vodniški odsek, ki ga sestavlja 8 vodnikov PZS in sicer:
 1. Franc Jakofčič – načelnik vodniškega odseka
 2. Dušan Plut
 3. Jože Pavlin
 4. Karmen Ivanetič
 5. Martin Plut
 6. Rudi Škedelj
 7. Sašo Mirosavljevič
 8. Dušan Kukman
 9. Vinko Škedelj
 10. Jože Žugelj
 11. Janko Bahor – gorsko kolesarski vodnik PZS

 

 • Markacijski odsek, ki ga sestavlja 5 markacistov PZS in sicer:

alt

 1. Vinko Škedelj – načelnik markacijskega odseka
 2. Dušan Kukman
 3. Jože Žugelj
 4. Zvone Škedelj
 5. Vojko Kočevar

 

 • Mladinski odsek katerega načelnik je Dušan Plut.

 

 • Odsek za varovanje gorske narave v katerem so 3 gorski stražarji PZS in sicer:
 1. Marija Plut – načelnica odseka za varovanje gorske narave
 2. Tončka Stezinar
 3. Karmen Ivanetič
 4. Anica Žugelj
 5. Blažka Plut
 6. Sonja Žugelj
 7. Danica Aupič